Антидекубитални възглавници от производителя със специален профил който смекчава ефекта от продължително лежане или заседяване на едно място изработени с допълнителен омекотителен процес.