Новини Информация

Новамед Хелткеър ЕООД е лицензиран вносител на медицински изделия,помощни средства,приспособления за хора в неравностойно положение,слухови апарати,инвалидни колички,глюкомери. Ако вече имате отпусната целева помощ,заповядайте при нас.Изберете от нашият онлайн магазин помощно средство директно от вносителя. Независимо от кое населено място сте ние ще ви консултираме и изпратим избраното от вас помощно средство до вашият дом.

Видео за Новамед Хелткеър

 vbox  

youtube

Енциклопедия за слуха

 

СЛУХОВА СИСТЕМА

Ухото е много сложен органсъстоящ се от три части:

Външно ухо
Външното ухо включва ушна мидаслухов проход и тъпанчеУшната мида спомага засъбиране на звуковите вълни, а слуховият проход ги насочва към тъпанчето.

Средно ухо
Средното ухо е кухинапълна с въздухкоято съдържа най-малките костици на човешкататялочукченаковалня и стремеТе са съединени от една страна с тъпанчето, а от друга – с отвор в стената на вътрешното ухо, покрит с тънка мембранаСредното ухо е свързано и с гърлото посредством евстахиевата тръбакоято поддържа налягането на въздуха вкухината равно на това на заобикалящата среда.

Вътрешно ухо:
Във вътрешното ухо входящата звукова информация се обработва от ушния лабиринт, докато информацията, отнасяща се за равновесието се обработва от полуокръжните канали. По цялата дължина на пълния с течност ушен лабиринт са разположени нервни влакна. Тези влакна се накланят при раздвижване на течността в следствие на звуковитевълни, предавани от костиците на средното ухо. Това предизвиква химична реакция, активираща съответните нервни окончания, които пък от своя страна предават съобщението до зона на мозъчната кора, управляваща интерпретирането на входящата звукова информация.

 

Как чуваме?

 

  • Външното ухо улавя звука и го насочва през слуховия канал към тъпанчето.
  • Тъпанчето започва да вибрира.
  • Вибрациите се предават посредством веригата от костици към кохлеата.
  • Вибрациите раздвижват течността в кохлеата и ресничестите клетки, които пораждат много слаби електрически сигнали, улавяни от слуховия нерв.
  • Ресничестите клетки в края на кохлеата изпращат информация за ниските тонове, а тези в началото - за високите тонове на звука.
  • Електрическите сигнали преминават по слуховия нерв към мозъка. Мозъкът интерпретира електрическите сигнали като звуци.