Новини Информация

Новамед Хелткеър ЕООД е лицензиран вносител на медицински изделия,помощни средства,приспособления за хора в неравностойно положение,слухови апарати,инвалидни колички,глюкомери. Ако вече имате отпусната целева помощ,заповядайте при нас.Изберете от нашият онлайн магазин помощно средство директно от вносителя. Независимо от кое населено място сте ние ще ви консултираме и изпратим избраното от вас помощно средство до вашият дом.

Видео за Новамед Хелткеър

 vbox  

youtube

Важно лимити за инвалидни колички,помощни средства

Важно лимити за инвалидни колички,помощни средства

1. Към момента лимитите за закупуване, поддръжка и ремонта на инвалидни колички, както и сроковете на ползване на ПСПС не са променяни;
2. Съгласно постановление 125, целевите помощи за инвалидните колички, се изплащат лично на лицето с увреждане, чрез пощенски запис или по банкова сметка. Човекът с увреждане сам избира търговецът,чиито услуги ще използва;
3. Ако лицето с увреждане се представлява от упълномощено лице, пред социално подпомагане, пълномощното трябва да е нотариално;
4. Целевата помощ, която ще се отпусне не може да надвишава размера на лимитите за съответната инвалидна количка и нейната потдръжка. За електрическите инвалидни колички лимита е 3019 лева за покупка на изделие  и половината от тази сума остойностява един основен ремонт;
5. Когато човек отиде АСП, за да подаде документи за целева помощ, той трябва да носи със себе си предварителна  оферта за стойността на инвалидната количка, като размерът на целевата помощ не може да надвишава размера на лимитите;
6. Ако бъде заплатена услуга, с по-ниска стойност, от отпуснатата целева помощ, остатъка от парите се връщат на упълномощените лица, от отдел ПСПС на АСП. Парите се връщат в централизирания бюджет на АСП;
7. За електрическите инвалидни колички остава изискването за служебни бележки от психо, че не се водите на отчет, към съответния диспансер;
8. ПСПС се изписват само от специално упълномощените комисии, но не само от един лекар! На комисия се явяват и лицата, които подменят изделията си. Не се явят на комисия лицата, чиято нужда от ПСПС е описана в ТЕЛК и срока на ТЕЛК не е изтекъл;