Антидекубитални дюшеци от производителя BZN,безплатни за хората с увреждания.Те са изработени като са изпълнени от дунапрен и профилирани по такъв начин, че да не се получават рани при залежаване.