Бастуните са помощни средства за възрастни и нуждаещи се.За трудно подвижни хора и хора с увреждания.