Патерици на най изгодните цени.Вземете от нас спомагателно средство за подпомагане на движението подходящи за хората със затруднена походка или невъзможност за ходене.